2014- Năm nở rộ đàm phán FTA

Có thể nói 2014 là năm nở rộ đàm phán các hiệp định kinh tế quốc tế quan trọng, có lẽ chưa năm nào Việt Nam lại tham gia đàm phán nhiều và dày đặc như thế. Đáng mứng là các kết quả đàm phán rất khả quan và nhìn chung theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra trước đó

 

Trung Nguyên từng mất "thương hiệu quốc gia" vì... tên khó đọc

"Anh đặt tên là Trung Nguyên nước ngoài đọc, phát âm chữ Trung Nguyên rất khó. Người ta không nói là Trung được đâu mà nói là T-rung Nguyên thì khó phát âm lắm”, lãnh đạo Bộ Công thương nói.