Từ ngày 1/7, đăng ký doanh nghiệp không quá 3 ngày

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường, Luật Doanh nghiệp mới đã có nhiều cải cách quan trọng như: bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định; rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp xuống tối đa không quá 3 ngày

 

Tư vấn doanh nghiệp

Thành lập, lập hồ sơ chuyển nhượng vốn, giải thể, phá sản Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty 100% vốn nước ngoài.