Samsung tại Việt Nam

“Một nguyên tắc rất cơ bản của Samsung khi đầu tư tại Việt Nam đó là mang lợi ích cho cả hai bên – Win-Win” – Ông Ha Chan Ho, Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Cố vấn cao cấp chiến lược của Tập đoàn Samsung.