Tranh chấp liên quan đến tên miền samsungmobile.com.vn

Công ty Cruiser & Co Ngày 08/03/2015 Công ty Samsung Electronics Co., Ltd Hàn Quốc (Công ty Samsung) - Nguyên đơn trong vụ tranh chấp tên miềnsamsungmobile.com.vn đã có đơn kiện gửi đến Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội khiếu nại bị đơn là ông Dương Hồng Minh - chủ thể đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn

 

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Công ty Cruiser & Co Ngày 08/03/2015 Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông