Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  QUỐC TẾ CRUISER & CO

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Cruiser & Co International Consultant Company Limited

Tên viết tắt:  Cruiser & Co Co., Ltd

Địa chỉ trụ sở: Số 34B/88 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 728 1968                                Fax: (04) 3 718 4020

Email: tanvt@cruisercolawfirm.com                  Website: www.cruisercolawfirm.com