Thư mời hợp tác!

Bằng thư mời hợp tác này Chúng tôi mong muốn được hợp tác, hỗ trợ, liên kết với mọi doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài Việt Nam.

 

Cơ cấu tổ chức của Cruiser&Co

Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cruiser&Co được thành lập trong bối cảnh Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang tiến đến giai đoạn đàm phán then chốt với gần 20 lĩnh vực phức tạp về mặt kỹ thuật và nhạy cảm trong việc mở cửa thị trường Việt Nam.