Tư vấn doanh nghiệp

Cruiser & Co cung cấp dịch vụ  tư vấn lập hồ sơ chuyển nhượng vốn, giải thể, phá sản Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty 100% vốn nước ngoài.

 

1. Tư vấn thành lập mới doanh nghiệp:

Quyền thành lập doanh nghiệp:

- Đối tượng được thành lập doanh nghiệp;

- Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Đặt tên doanh nghiệp:

- Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp đúng ý tưởng và đúng luật;

- Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển thương hiệu

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Ngành nghề được phép kinh doan;

- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Ngành nghề cấm kinh doanh

Vốn điều lệ:

- Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn cụ thể về những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định

Nơi đăng ký kinh doanh:

- Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân;

-  Đối với hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Đơn đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên;

- Điều lệ;

- Các giấy tờ khác (nếu có)


2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh :

- Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp;

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Đăng ký thay đổi vốn, thay đổi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Đăng ký thay đổi thành viên .....

 

3. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:

- Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố không phải là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

4. Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp:

- Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục phá sản doanh nghiệp ;

 

5. Tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp:

- Tư vấn các điều kiện và thủ tục mua doanh nghiệ;

- Tư vấn các điều kiện và thủ tục bán doanh nghiệp;

- Cung cấp kế toán trưởng báo cáo thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp

 

6. Dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập:

- Tư vấn đăng ký tên miền; 

- Cài đặt email theo tên miền, và đăng bố cáo thành lập miễn phí cho các doanh nghiệp;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

- Giới thiệu cho thuê văn phòng cho thuê 


7. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo email: tanvt@cruisercolawfirm.com. 


Trân trọng cảm ơn,