Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2014, vòng đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan đã kết thúc sau phiên làm việc thứ 8.

Điều Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhất khi Việt Nam gia nhập FTA là?

Liên minh Hải quan sẽ ưu đãi thuế quan cho nhiều nhóm hàng từ Việt Nam như nông sản, tất cả các mặt hàng thủy sản và hàng công nghiệp như: dệt, may, da giày và đồ gỗ.

Nội dung chính của FTA về 12 lĩnh vực sau:

- Thương mại hàng hóa;

- Quy tắc xuất xứ;

- Phòng vệ thương mại;

- Thương mại dịch vụ;

- Đầu tư;

- Sở hữu trí tuệ;

- Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS);

- Thuận lợi hóa hải quan;

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);

- Công nghệ điện tử trong thương mại;

- Cạnh tranh;

- Pháp lý và thể chế.